Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Skloňování slov

Tyto stránky se zabývají skloňováním slov. Skloňování neboli deklinace se provádí zpravidla změnou koncovky slova v různých pádech. Díky skloňování můžeme příslušný pád slova poznat i tehdy, pokud slovo stojí samostatně mimo větu nebo pokud je věta neúplná. I v jazycích, které využívají skloňování, mohou mít slova ve více pádech stejný tvar.

Skloňování dělá jazyk krásným, rozmanitým a hravým. Zároveň jej však činí složitým, a to mnohdy nejen pro cizince, ale částečně i pro jeho rodilé uživatele. Složité skloňování může tedy mít i širší vliv na osudy lidí. Chceme-li se odstěhovat za hranice své země, pak nejraději volíme místa, kde se mluví jazykem, který budeme moci snadno zvládnout. Složitost jazyka, včetně přítomnosti skloňování, může tedy odrazovat cizince, aby se ve větší míře usídlovali na území, kde se takovým jazykem hovoří. Nebo, což je pro dnešní dobu typičtější, mohou lidé bez ohledu na svou mateřštinu hledat jazyk gramaticky jednoduchý, snadno naučitelný a lehce vyslovitelný pro všechny, jako je tomu v případě angličtiny.

Staré pořekadlo říká, že kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Je v tom kus moudra. Platí však pouze tehdy, pokud nejprve známe dobře svou vlastní řeč. Znalost vlastního mateřského jazyka je bránou k poznání sebe sama, k poznání a pochopení vlastní kultury a také výborným odrazovým můstkem k osvojení si i cizích jazyků.

Stručný obsah

skloňování podstatných jmen
V češtině se používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení tvarů slov v různých pádech.

skloňování přídavných jmen
Tvrdé i měkké skloňování přídavných jmen, skloňování pro přivlastňovací přídavná jména a stupňování.

skloňování zájmen
Český jazyk v sobě zahrnuje i skloňování zájmen: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, zvratná.


skloňování příjmení
Skloňování příjmení v českém jazyce, včetně skloňování příjmení při oslovování mužů, žen i rodin.

skloňování cizích slov
Fyzické osoby způsobilé mít práva a povinnosti od narození fyzické osoby do její smrti.


www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen