Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "cyklus"

Cyklus je vzor pro podstatná jména mužského neživotného rodu, která mají v 1. pádě (nominativu) zakončení -us. Jedná se o slova přejatá z latiny nebo řečtiny.

Skloňování vzoru cyklus

Skloňování podle vzoru cyklus je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor cyklus
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
cyklus 1. pád
nominativ
cykly
2. pád
genitiv
cyklu 2. pád
genitiv
cyklů
3. pád
dativ
cyklu 3. pád
dativ
cyklům
4. pád
akuzativ
cyklus 4. pád
akuzativ
cykly
5. pád
vokativ
cykle! 5. pád
vokativ
cykly!
6. pád
lokál
cyklu 6. pád
lokál
cyklech
7. pád
instrumentál
cyklem 7. pád
instrumentál
cykly

Mužský rod neživotný

Další vzory pro mužský rod neživotný jsou:

  • hrad, les
  • stroj [meč]
  • cyklus
  • zlatý (podle vzoru přídavného jména mladý)

Cizí slova

Další vzory pro přejatá slova cizího původu jsou:

  • génius - pro cizí slova mužského životného rodu
  • cyklus - pro cizí slova mužského neživotného rodu
  • idea - pro cizí slova ženského rodu
  • muzeum - pro cizí slova středního rodu

  • Themis - pro cizí slova ženského rodu
  • drama - pro cizí slova středního rodu

Ukázka slova cyklus ve větě

V ekonomii je hospodářský cyklus vnímán jako střídání fází ekonomiky v tržním hospodářském systému. V poslední fázi hospodářského cyklu nastává krize, po níž se vrací období hospodářského růstu a rozvoje.

Ve vzdělávání jsou důležité výukové cykly. O vzdělávacích cyklech informují příslušné instituce, které je pořádají. K takovým cyklům patří i každoroční výukový cyklus přednášek o srdečním cyklu.

V matematice se nezávislým cyklům věnuje algebra v rámci permutací. Každou permutaci můžeme rozložit na součin nezávislých cyklů.

Praha se s Moravským Krumlovem přetahuje kvůli cyklu obrazů od malíře Alfonse Muchy.

Ženy se naučily žít s menstruačním cyklem. O tomto cyklu málo mluví na veřejnosti, protože se jedná o částečně tabuizované téma.

Význam slova cyklus

cyklus - definice
Slovo cyklus pochází z řečtiny a má více významů. Nejčastěji je cyklem označován periodicky se opakující děj nebo proces. Mezi ostatní možné významy slova cyklus patří kruh, kolo a ucelená skupina věcí nebo událostí.
www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen