Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "stroj"

Stroj je vzor pro podstatná jména mužského neživotného rodu, která mají ve 2. pádě (genitivu) zakončení -e (jako stroj bez stroje). Alternativním vzorem ke vzoru stroj je vzor meč.

Skloňování vzoru stroj

Skloňování podle vzoru stroj je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor stroj
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
stroj 1. pád
nominativ
stroje
2. pád
genitiv
stroje 2. pád
genitiv
strojů
3. pád
dativ
stroji 3. pád
dativ
strojům
4. pád
akuzativ
stroj 4. pád
akuzativ
stroje
5. pád
vokativ
stroji! 5. pád
vokativ
stroje!
6. pád
lokál
stroji 6. pád
lokál
strojích
7. pád
instrumentál
strojem 7. pád
instrumentál
stroji

Mužský rod neživotný

Další vzory pro mužský rod neživotný jsou:

  • hrad, les
  • stroj [meč]
  • cyklus
  • zlatý (podle vzoru přídavného jména mladý)

Ukázka slova stroj ve větě

Zemědělské a stavební stroje pomáhají lidem při těžké práci. Pomocí strojů jsou mnohé oblasti lidského života snazší. Strojům dnes svěřujeme stále více činností. Dříve v továrnách přicházel každý dělník ke svému stroji, v dnešní době již strojům věříme natolik, že necháváme jeden stroj, aby řídil jiný stroj. O strojích někdy slyšíme, že se z pomocníků mohou proměnit i v nebezpečná monstra. S každým strojem bychom měli nakládat uvážlivě.

Význam slova stroj

stroj - definice
Strojem nazýváme technické zařízení sloužící k přeměně energie nebo síly v jiný druh energie nebo síly.
www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen