Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "génius"

Génius je vzor pro podstatná jména mužského životného rodu, která mají v 1. pádě (nominativu) zakončení -us. Jedná se o slova přejatá z latiny nebo řečtiny.

Skloňování vzoru génius

Skloňování podle vzoru génius je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor génius
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
génius 1. pád
nominativ
géniové
2. pád
genitiv
génia 2. pád
genitiv
géniů
3. pád
dativ
géniu
géniovi
3. pád
dativ
géniům
4. pád
akuzativ
génia 4. pád
akuzativ
génie
5. pád
vokativ
génie! 5. pád
vokativ
géniové!
6. pád
lokál
géniu
géniovi
6. pád
lokál
géniích
7. pád
instrumentál
géniem 7. pád
instrumentál
génii

Mužský rod životný

Další vzory pro mužský rod životný jsou:

 • pán [student], syn, voják
 • muž, cizinec, rodič
 • předseda, paňáca [rikša]
 • soudce
 • génius
 • hajný (podle vzoru přídavného jména mladý)
 • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Cizí slova

Další vzory pro přejatá slova cizího původu jsou:

 • génius - pro cizí slova mužského životného rodu
 • cyklus - pro cizí slova mužského neživotného rodu
 • idea - pro cizí slova ženského rodu
 • muzeum - pro cizí slova středního rodu

 • Themis - pro cizí slova ženského rodu
 • drama - pro cizí slova středního rodu

Ukázka slova génius ve větě

Génius je vzor pro slova latinského původu zakončená na -us. Géniem se označuje člověk s extrémním nadáním, jež nemusí nutně být intelektuálního charakteru. O géniích se dá říci, že jsou geniální, což zjednodušeně můžeme vyjádřit vysokou hodnotou IQ. Málokdy se sejde více géniů na jednom místě. Géniem se člověk narodí, což teoreticky může být vnímáno jako dar, prakticky však géniové často nemívají se svou genialitou lehký život. Géniovi je tedy lepší nezávidět, společnost má ráda průměr a géniům není zdaleka nakloněna.

www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen