Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Skloňování cizích slov

Cizí slova se v českém jazyce buďto chovají jako nesklonná nebo jsou skloňována nepravidelně, případně se domestikovala do podoby, ve které jsou skloňovány podle zavedených vzorů českých slov.

Slova cizího původu

Slova cizího původu můžeme rozdělit na zdomácnělá slova a cizí slova.

Zdomácnělá slova

Zdomácnělá slova jsou taková, která byla přejata z jiného jazyka, ale postupem času u nich došlo k takovému přizpůsobení češtině, že si u nich již cizí původ ani neuvědomujeme a vnímáme je, jako by to byla slova česká. K takovým slovům patří například škola, kostel, tabule, banka či republika.

Cizí slova

Cizí slova jsou taková, u nichž je doposud zachován jejich původní ráz, což často způsobuje, že jsou psána odlišně od českého pravopisu. K takovým slovům patří například "faux pas",

Slova latinského původu

Slova latinského původu zakončená koncovkou -um se skloňují podle vzoru město. Respektive podle vzoru muzeum, který je kromě prvního pádu totožný se vzorem město.

V případě, že je původní latinská koncovka považována za kořen slova, které je pak takto skloňováno, tak dochází k tvorbě nespisovného tvaru slova. Například u slova datum je někdy uváděn nesprávný druhý pád jednotného čísla ve tvaru "datum bez datumu", namísto správného tvaru "datum bez data".

Vzory pro skloňování cizích slov

Cizí slova můžeme skloňovat podle zavedených vzorů. Vhodný vzor u slov latinského původu vybereme na základě rodu cizího slova takto:

  • génius - pro cizí slova mužského životného rodu
  • cyklus - pro cizí slova mužského neživotného rodu
  • idea - pro cizí slova ženského rodu
  • muzeum - pro cizí slova středního rodu

Vhodný vzor u slov řeckého původu vybereme na základě rodu cizího slova takto:

  • Themis - pro cizí slova ženského rodu
  • drama - pro cizí slova středního rodu
www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen