Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Skloňování příjmení Jankových

Příjmení Jankových se neskloňuje v žádném pádě jednotného ani množného čísla. Toto příjmení je totožné pro nositele mužského rodu (pan Jankových) i pro nositelku ženského rodu (paní Jankových).

Příjmení Jankových

Příjmení Jankových nepatří mezi častá příjmení. V České republice je četnější na Jižní Moravě. Rozšířenější je i v některých oblastech Slovenska.

Protože toto příjmení má shodný tvar pro muže i ženy, uvádíme pouze jednu tabulku, která platí pro pana Jankových, pro paní Jankových i pro rodinu Jankových jako celek.

Skloňování příjmení Jankových
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
Jankových 1. pád
nominativ
Jankových
2. pád
genitiv
Jankových 2. pád
genitiv
Jankových
3. pád
dativ
Jankových 3. pád
dativ
Jankových
4. pád
akuzativ
Jankových 4. pád
akuzativ
Jankových
5. pád
vokativ
Jankových 5. pád
vokativ
Jankových
6. pád
lokál
Jankových 6. pád
lokál
Jankových
7. pád
instrumentál
Jankových 7. pád
instrumentál
Jankových

Ukázka příjmení Jankových ve větě

Pan Vladislav Jankových vystudoval psychologii. Své křestní jméno má po otci, panu Vladislavu Jankových. Manželka pana Jankových si neponechala své původní příjmení a po svatbě je z ní paní Jankových. Oba manželé Jankových jsou vzornými občany, jako ostatně celá rodina Jankových.

www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen