Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "hajná"

Hajná je vzor pro podstatná jména ženského rodu, která mají ve 2. pádě (genitivu) zakončení -é (jako hajná bez hajné). Vzor žena má také dva podvzory: vzor Máňa a pomnožný vzor lidičky. Zvláštností tohoto vzoru je to, že je skloňováno podle vzoru přídavného jména mladá.

Skloňování vzoru hajná

Skloňování podle vzoru hajná je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor hajná
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
hajná 1. pád
nominativ
hajné
2. pád
genitiv
hajné 2. pád
genitiv
hajných
3. pád
dativ
hajné 3. pád
dativ
hajným
4. pád
akuzativ
hajnou 4. pád
akuzativ
hajné
5. pád
vokativ
hajná! 5. pád
vokativ
hajné!
6. pád
lokál
hajnou 6. pád
lokál
hajných
7. pád
instrumentál
hajnou 7. pád
instrumentál
hajnými

Ženský rod

Další vzory pro ženský rod jsou:

  • žena, Máňa, lidičky (pomnožné)
  • růže [nůše | tabule | židle]
  • píseň [skříň]
  • kost [místnost], lidé (pomnožné)
  • idea
  • hajná (podle vzoru přídavného jména mladý)
  • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Ukázka slova hajná ve větě

Stát se hajnou není jen tak. Na místě hajného většina lidí očekává chlapa a k hajné mnohdy vzhlíží s nedůvěrou, alespoň než ji lépe poznají. Hajná má tvrdý život, ale pokud ji práce baví nebo se dokonce zná s jinými hajnými ženského pohlaví, pak se její život může proměnit v pohádku. Osobně žádnou hajnou neznám, ale všechny hajné mají můj obdiv.

www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen