Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "kost"

Kost je vzor pro podstatná jména ženského rodu, která mají ve 2. pádě (genitivu) zakončení -i (jako kost bez kosti). Alternativní variantou k tomuto vzoru je vzor místnost. Vzor kost má navíc i pomnožný podvzor: lidé.

Skloňování vzoru kost

Skloňování podle vzoru kost je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor kost
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
kost 1. pád
nominativ
kosti
2. pád
genitiv
kosti 2. pád
genitiv
kostí
3. pád
dativ
kosti 3. pád
dativ
kostem
4. pád
akuzativ
kost 4. pád
akuzativ
kosti
5. pád
vokativ
kosti! 5. pád
vokativ
kosti!
6. pád
lokál
kosti 6. pád
lokál
kostech
7. pád
instrumentál
kostí 7. pád
instrumentál
kostmi

Ženský rod

Další vzory pro ženský rod jsou:

  • žena, Máňa, lidičky (pomnožné)
  • růže [nůše | tabule | židle]
  • píseň [skříň]
  • kost [místnost], lidé (pomnožné)
  • idea
  • hajná (podle vzoru přídavného jména mladý)
  • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Ukázka slova kost ve větě

Psi rádi ohlodávají kosti, ne kvůli kostem, ale kvůli masu uchycenému na kostech. Na konci některých kostí jsou chrupavky. Když na nich žádné maso není, tak si s kostmi dokážou alespoň hrát. V kostech savců se nachází kostní dřeň, která se dělí na červenou, žlutou a šedou.

Význam slova kost

kost - definice
Kost je mineralizovaná struktura, která má v těle živočichů několik funkcí. Kosti vytvářejí oporu pro tělo. Některé z kostí chrání vnitřní orgány. V některých případech kosti samy o sobě mohou mít také funkci orgánu, např. při krvetvorbě.
www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen