Skloňování

Český jazyk používá skloňování podstatných jmen podle vzorů k odlišení jednotlivých tvarů podstatného jména v jednotlivých pádech. Příslušný vzor pro skloňování podstatného jména je zvolen podle jeho rodu a podle jeho zakončení v prvním pádě, tedy v nominativu.

V češtině se skloňují i přídavná jména. Správné skloňování přídavných jmen je důležité pro jednoznačné vyjádření významu, což je důležité nejen v právnických textech.

Gramatika českého jazyka zahrnuje i skloňování zájmen, přičemž skloňování se nevyhnou zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací ani tázací zájmena. Skloňování se týká i zvratných zájmen.

Nejen pro úředníky je důležité vědět jak správně skloňovat příjmení občanů. Na skloňování příjmení jsou mnozí lidé hákliví a je vhodné jim je skloňovat gramaticky správně.

Zvládnutí skloňování cizích slov je dalším krokem ke zkvalitnění vlastního ústního i písemného projevu.

Skloňování v cizích jazycích se od českého skloňování liší. Němčina, ruština i španělština dokážou potrápit nejednoho studenta.

Často hledané

Jak napsat www.jaknapsat.cz
Užitečné informace při hledání zaměstnání, rady do práce. Jak napsat životopis vzor, kvalitní motivační dopis, strukturovaný životopis, jednoduchou žádost nebo zavináč. Vzor plné moci zdarma ke stažení. Plná moc vzor kdykoli k dispozici.

Plná moc plna-moc.cz
Vzor plné moci, předpřipravená plná moc vzor, plná moc k přepisu vozidla a formulář pro zplnomocnění.

Razítka www.tiskatka.cz
Razítka a tiskátka online. Dřevěná dětská razítka pro školky. Hodnotící razítka a školní razítka pro školy. Učitelé i rodiče ocení zejména motivační razítka a potěší je i vtipná razítka smajlíci.

Slovesa slovesa.eu
Naučte se anglická nepravidelná slovesa nebo si kdykoli otevřete jejich seznam. Angličtina může být hračka.

Občanský zákoník obcansky-zakonik.eu
On-line občanský zákoník zahrnující dědění majetku, věcná práva, odpovědnost za škodu a smlouvy upravující závazkové právo. Ze smluv je zde zastoupena zejména kupní smlouva, smlouva o dílo nebo nájemní smlouva.

Obchodní zákoník obchodni-zakonik.eu
Obchodní zákoník je důležitý pro obchodní společnosti, upravuje obchodní závazkové vztahy, jako je smlouva o prodeji podniku nebo smlouva o úvěru.

Zákon o účetnictví zakon-o-ucetnictvi.cz
Zákon nezbytný pro zpracování účetnictví, když chcete mít v pořádku účetní doklady nebo vás čeká konsolidovaná účetní závěrka či vám dělá vrásky daňová evidence vaší firmy.

Osobní stránky www.osobni-stranky.eu
Vytvořte své vlastní osobní stránky a získejte odpověď na otázku jak dát osobní stránky na internet.

Rodinný domek www.rodinnydomek.cz
Stavba či oprava domu může být důvodem k potřebě nastudovat stavební zákon, jindy můžete být dohnáni k potřebě vyhledat ubytování nebo rovnou hotel či penzion.

Škola - vybavení www.skola-vybaveni.cz
Výběr vybavení pro školy rozšířený o pomůcky pro učitele a vybavení do školy, které nezapomíná na školní nábytek. Učitelé ocení školní pomůcky pro výuku i hru dětí.

Vzor podstatného jména "žena"

Žena je vzor pro podstatná jména ženského rodu, která mají ve 2. pádě (genitivu) zakončení -y (jako žena bez ženy). Vzor žena má také dva podvzory: vzor Máňa a pomnožný vzor lidičky.

Skloňování vzoru žena

Skloňování podle vzoru žena je zobrazené v přehledné tabulce níže. V levé polovině je zobrazeno skloňování jednotného čísla, v pravé pak čísla množného. V řádcích je skloňování vzoru ve tvarech pro jednotlivé pády, jejichž název je uveden i odborném názvosloví.

Vzor žena
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád
nominativ
žena 1. pád
nominativ
ženy
2. pád
genitiv
ženy 2. pád
genitiv
žen
3. pád
dativ
ženě
škole
3. pád
dativ
ženám
4. pád
akuzativ
ženu 4. pád
akuzativ
ženy
5. pád
vokativ
ženo! 5. pád
vokativ
ženy!
6. pád
lokál
ženě
škole
6. pád
lokál
ženách
7. pád
instrumentál
ženou 7. pád
instrumentál
ženami

Ženský rod

Další vzory pro ženský rod jsou:

  • žena, Máňa, lidičky (pomnožné)
  • růže [nůše | tabule | židle]
  • píseň [skříň]
  • kost [místnost], lidé (pomnožné)
  • idea
  • hajná (podle vzoru přídavného jména mladý)
  • průvodčí (podle vzoru přídavného jména jarní)

Ukázka slova žena ve větě

V roce 2010 diváci mohli shlédnout film Ženy v pokušení. Online na internetu brouzdá méně žen než mužů. Jedna známá píseň Karla Gotta byla nazvaná Když muž se ženou snídá. S ženami chodí do kina kamarádky. Články o ženách často píší muži. Ženám vadí křivda a bezpráví, mají totiž lépe vyvinuté sociální cítění. Žena se ženou si vždy mají co říct. Papež je zřídkakdy obklopen ženami, vlastní ženu nikdy neměl a nejspíš ani mít nebude. Ženám bezesporu sluší květiny.

Význam slova žena

žena - definice
Slovo žena je slovním reprezentantem člověka, který přísluší tomu pohlaví, které je schopné rodit potomky. Ženy mají (na rozdíl od mužů) biologickou dispozici k tomu, aby byly druhým pohlavím oplodněny. Fyzicky se ženy vyznačují zvětšeným poprsím, které v poporodním období složí ke kojení dětí. Ženská pánevní kost má tvar vhodný pro rození dětí. Ženy mají nižší hladinu testosteronu, což zpravidla způsobuje, že nemají svalnaté postavy a vousaté tváře.
www.sklonovani.cz
skloňování
přídavných a podstatných jmen, zájmen